Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


18. maija koncerts Melngaiļa zālē

Datums: 19.05.2023


Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolas audzēkņu un absolventu koncerts jau vairākas reizes pulcē klausītājus Melngaiļa koncertzālē. Ceru, ka pavasaros tā būs tradīcija  katru gadu, Ineses un Ērika vai Teikas un Sibillas dienā pārbraukt pār kanālu un muzicēt uz lielās skatuves, pārbaudīt savus spēkus, dāvināt klātesošajiem savu vēlmi atvērties mūzikai un satikties ar mūsu skolas absolventiem – mūziķu ceļa tālākgājējiem, devušamies mācīties uz Klaipēdu, uz Rīgu, uz Ventspili, uz Liepājas Mūzikas, Mākslas un Dizaina vidusskolu vai uzsākušiem savas patstāvīgās mūziķa un jaunā pedagoga gaitas.

“Katrai dienai ir savs vārds. Tas atnāk dažreiz kā melodisks motīvs, uzpeld, pārņem un neatstājas”, savās “Epifānijās” teica Imants Ziedonis, kā zinādams šo koncerta dienu. Katram mūziķim, kas kāpa uz skatuves, gan jau tas vārds bija viņa paša spēlētais motīvs vai skolotājiem – motīvs, uz ko viņi līdz šai dienai pārveduši pāri vingrinājumu kalniem savus audzēkņus. Mēs nosaucām koncertu “Manai pilsētai” un centāmies šo nosaukumu piepildīt katrs ar savām skaņām un motīviem. Varēja sajust, ka viss ir neparasti, ne tā, kā katru dienu, un sākot ar Apvienotā Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolas un LMMDV 1.-3.klašu pūtēju orķestra (pedagogi Vilnis Mellums, Uva Kalniņa) spēlēto un skolotājas Uvas Kalniņas jūtīgi un saudzīgi diriģēto Eltona Džona un Tima Raisa “Vai tu vari mīlestību sajust šonakt” no multfilmas “Karalis Lauva”, zālē bija tā cerības pilnā atmosfēra, ka šobrīd te ir kaut kā citādi viss, un tas ir jaukāk; tā, ka viss iepriekšējais ir palicis ārpusē. Nākošie mūziķi nāca uz skatuves, pievienodami sirsnīgajai noskaņai arvien jaunu cerību, novēlējumu un izjūtu ar saviem skaņu un melodiju vārdiem.

Sakām paldies par brīnišķiem lepnuma mirkļiem visu bijušo pedagogu sirdīs, klausoties un redzot izaugušus mūsu absolventus Hariju Roziņu (tagad LMMDV, ped.Māris Kupčs), Kristapu Prancānu (PIKC Ventspils MV, ped.Reinis Krūziņš), Daigu Koroļonoku (JVLMA, ped.Ilona Meija), Grigoriju Riženkovu (JMMV, ped. Krišjānis Norvelis) un Denisu Liekni (LMMDV, ped.Līga Kvāše). Mūsu labākie novēlējumi īstajam ceļavējam arī šī 2022./2023.mācību gada absolventiem, vēl līdz izlaiduma dienai pavisam mūsējiem Tomam Rolavam (ped.Leonards Domicēvičs) un Annai Bacunovai (ped. Kristīne Varažinska).

Koncertā atzīstamu sniegumu demonstrēja arī vijolnieces Sofija Strogonova, Liia Novik un Sofija Kortikova (ped.Daiga Loceniece), pianisti Vladimirs Djomins (ped.Vera Oņiščenko), Marija Barčenkova (ped.Aiga Tiltiņa), Šeila Šmite (ped.Aiga Tiltiņa) un Anna Sušinceva (ped.Vera Oņiščenko), trompetisti Ivans un Bogdans Semjonovi (ped.Vilnis Mellums), akordeonisti Toms Kristofers Tamsons (ped.Irina Jakovļeva), Emīls Kārlis Simsons (ped.Leonīds Domicēvičs) un akordeonistu ansamblis – Vsevolods Kronbergs, Marjus Sermontis, Valters Prancāns un Jānis Rolavs kopā ar iepriekš minētiem kolēģiem un pedagogiem. Ar audzēkņiem un pedagogiem sadarbojās koncertmeistares Inese Krūmiņa un Ilva Liepiņa. Skatuves iekārtojumu ar digitālām tehnoloģijām papildināja pedagoģe Sanita Bovtona.

Koncerta noslēgumā skolas direktorei Aigai Tiltiņai un mācību gadā augstus rezultātus sasniegušiem audzēkņiem un viņu pedagogiem un koncertmeistariem pateicības izteica un apsveica Liepājas pilsētas Domes un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvji.

Ja mūzika, skaņu kultūra un audzēkņu ieinteresētība var mums visiem ļaut justies kā: “Reiz bija, reiz bija citāds viss. Reiz bija zila zāle un zaļas debesis” (Ojārs Vācietis), un tāds mirklis ir apstājies šeit un klātesošs, tam ir bijis vērts gatavoties visu mācību gadu, par ko atzinība visam skolas kolektīvam, audzēkņiem, viņu vecākiem, direktorei, administrācijai, katram pedagogam un katram darbiniekam. 

 

Klavierspēles skolotāja, koncertmeistare Ilva Liepiņa

 

 

 18. maija koncerts Melngaiļa zālē