Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


Apsveicam Sofiju Kortikovu

Datums: 05.02.2023


Liels prieks par mūsu skolas vijoļspēles audzēkni Sofiju Kortikovu, kura ieguvusi III vietu Valsts konkursā stīgu instrumentu spēlē.
Paldies ped. Daigai Loceniecei par ieguldīto darbu.Valsts konkurss stīgu instrumentu spēlē 2023