Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


Dāvinājums skolai

Datums: 22.01.2021


Esmu saņēmusi skaistu un ļoti vajadzīgu dāvinājumu no SIA Jensen Metal. Skolas rīcībā tagad ir divi datori ar Office programmatūru.
 
Liels prieks par dāvināto eifoniju! Līdz šim mūsu skolā apgūt šo instrumentu nebija iespējams.
 
Sakām lielu PALDIES firmai un personīgi firmas kontaktpersonai Daigai Šķilai par atsaucību, dāsnumu!
 
Skolas vārdā -
direktore Aiga Tiltiņa


Dāvinājums skolai 2021. gada janvāris
Debug ON!