Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


Draudzības koncerts

Datums: 27.03.2019


28. martā plkst. 16.00 būsiet mīļi aicināti uz sadraudzības koncertu ar Grobiņas mūzikas un mākslas skolu.

Debug ON!