Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


Etīžu pēcpusdiena Grobiņā

Datums: 16.10.2020


Šogad Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas rīkotais pasākums "Etīžu pēcpusdiena" norisinājās jau piekto gadu. Tajā piedalījās 15 vijolnieki no Priekules Mūzikas un Mākslas skolas, Vaiņodes Mūzikas skolas, Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas, Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas, Nīcas Mūzikas skolas, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas un Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas.
Koncertā bija dzirdamas etīdes vijolnieku atskaņojumā, kuri savas spēles iemaņas uzsākuši pavisam nesen, kā arī tos, kuri pavasarī absolvēs mūzikas skolu un turpinās mācīties mūzikas vidusskolā. Starp vijoles skaņām varēja iepazīt arī alta samtaino toni!
Etīžu pēcpusdienas dalībnieki aktīvi piedalījās diskusijā par etīdes nozīmi dažādo spēles tehnisko paņēmienu pielietojumā. Koncerta vadītāja rosināja atcerēties un uzzināt dažus interesantus faktus no visu laiku ievērojamākā vijolnieka N. Paganīnī dzīves un daiļrades.
Pēc koncerta jaunie mūziķi piedalījās Grobiņas mākslas skolotāju rīkotajā darbnīcā, kur savas prasmes varēja iemēģināt, veidojot grāmatzīmes un piekariņus vijoles formā. Paldies GMMS mākslas skolotājām Kristīnei Ulbertei un Inesei Rencei!
Pēc pasākuma mūzikas skolu vijolnieki un altisti saņēma pateicības par piedalīšanos 2020. gada Etīžu pēcpusdienā.
Etīžu pēcpusdiena bija laba meistarklase vijoļspēles pedagogiem. Labas prakses sarunā skolotāji dalījās ar ikdienas darba aktuālākajām problēmām un pozitīvo pieredzi!
Paldies skolotājiem - Daigai Loceniecei, Lindai Ločmanei, Dacei Bērzniecei, Maijai Apenītei un Madarai Jansonei par savu audzēkņu sagatavošanu koncertam!
 
/Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas vijoļspēles skolotāja Iveta Dejus/


Etīžu pēcpusdiena Grobiņā 2020
Debug ON!