Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


Gada skolotājs

Datums: 07.10.2020


       Šogad mūsu skola Liepājas pilsētas Izglītības konkursam "Gada skolotājs" nominācijā "Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgajiem izglītojamiem" izvirzījusi ģitārspēles skolotāju Daci Milzeri.

 

Dace Milzere Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolā strādā kopš 2006. gada. Skolotāja ar lielu sirdsdegsmi un atdevi strādā ar lielo ģitāras spēles audzēkņu klasi.

       Dace Milzere veido jaunas mākslinieciskas, koncertēt spējīgas vienības – duetus, trio. Jauno mūziķu muzicēt griba uzplaukst jau no pirmajām nodarbībām talantīgās skolotājas vadībā.

        Dace nebaidās no jauniem izaicinājumiem – piedalās neparastos projektos, iesaista savus īpaši talantīgos audzēkņus konkursu dzīvē. Starptautiskie konkursi, valsts mēroga  vai vietējie, reģionāla rakstura konkursi Daces interesi saista neatslābstoši.

       Neredzīga audzēkņa lauri starptautiskos konkursos sākotnēji šokēja mūs un pašu Daci, bet viņas īpaši radītā metodika darbam ar neredzīgo zēnu un puiša paša neatlaidīgais darbs vainagojas ar regulāriem sasniegumiem.

   Caurmērā reizi vai pat divreiz ceturksnī skolotāja gatavo savus audzēkņus nopietniem koncertiem vai konkursiem. Katrs no tiem – jauns repertuārs, milzu atbildība. Ar Daces Milzeres viedokli rēķinās konkursu žūrijas, kurās kā locekle Dace nereti tiek aicināta (Lietuva, Baltkrievija).

      Trīs audzēkņi trijos starptautiskos konkursos guva godalgotas vietas pat pandēmijas laikā video formātā.

      Skolotājas audzēkņi turpina muzikālo izglītību mūzikas vidusskolās Liepājā un Ventspilī.

      Skolotāja pati labprāt muzicē viena vai kopā ar audzēkņiem skolas koncertos, startē arī kā ansambļu konkursos, balstot savus audzēkņus.

     Tolerance, godīgums, profesionalitāte un dziļa sirsnība – tā ir Dace Milzere.

Debug ON!