Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


Ģitārspēles audzēknis Harijs Roziņš izvirzīts konkursam Somijā

Datums: 26.04.2022


Lepojamies ar ģitārspēles audzēkni Hariju Roziņu. Viņš ir izvirzīts konkursam Somijā. Paldies arī ped. Dacei Milzerei par ieguldīto darbu.