Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


"Karostas spēka cilvēks 2023"

Datums: 21.08.2023


Lāčplēša dārza svētku ietvaros mūsu skolas direktore Aiga Tiltiņa ieguva titulu "Karostas spēka cilvēks 2023".
Šis tituls ir līdzcilvēku izvirzīts un piešķirts balstoties uz publisku balsojumu!


"Karostas spēka cilvēks 2023"