Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


Kārtības noteikumi Covid-19 ierobežošanai

Datums: 24.09.2021


Kārtība, kādā tiek nodrošināti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pasākumi un organizēts mācību process Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolā:

Iepazīties šeit

Debug ON!