Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


Koknese 2022

Datums: 20.12.2022


Liels prieks par mūsu skolas audzēkņu gūtajiem panākumiem XVII Starptautiskajā klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkursā Koknese 2022.

Marija Barčenkova - III vieta (ped. Aiga Tiltiņa)

Marija Barčenkova un Vladimirs Djomins - I vieta (ped. Vera Oņiščenko)

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu!