Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


Koncerts "Divatā jautrāk"

Datums: 24.02.2020


Februāris šogad ir īpašs mēnesis, jo divas reizes mēs piedzīvojām datumu, kas sastāvēja tikai no skaitļiem divi un nulle. Par godu tam mūsu skola rīkoja koncertu "Divatā jautrāk", kurā uzstājās dueti. Bija dzirdami gan pāri, kas tikai spēlēja mūziku, bet kas īpaši interesanti - bija pāri, kas savā priekšnesumā apvienoja divas mākslas - zīmēšanu un mūziku. Tagad mēs zinām, ka mūsu audzēkņi un ne tikai, ir talantīgi arī citās radošās jomās."Divatā jautrāk" 20.02.2020
Debug ON!