Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


Konkursu laureātu sveikšana Liepājas teātrī

Datums: 28.05.2019


28. maijā Liepājas teātrī svinīgi tika sumināti vairāk nekā 60 Liepājas izcilākie skolēni, kuri šī mācību gada pirmo un otro semestri beiguši ar teicamu un izcilu vērtējumu, Valsts mācību olimpiāžu un Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferences laureāti, kā arī Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas jaunie talanti par sasniegumiem Latvijas un starptautiska mēroga konkursos. Pateicības un ziedus izcilniekiem pasniedza Domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis un Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre – Lathere. Skolēniem un viņu pedagogiem par izciliem sasniegumiem mācībās piešķirtas arī naudas balvas, kā to paredz pašvaldības nolikums “Par talantīgo izglītojamo finansiālo motivāciju”. Pasākumu vadīja Liepājas teātra aktieri Edgars Ozoliņš un Rolands Beķeris, kuru izpildījumā jauniešiem bija iespēja noskatīties Goda Teātris izrādi “Čomiņi” par savu vienaudžu gaitām skolā.Konkursu laureātu sveikšana Liepājas teātrī
Debug ON!