Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


Kur tad tu nu biji?

Datums: 12.04.2018


Kur tad tu nu biji?

  1. aprīlī Mārupē notika A.Grīnberga jauno ģitāristu konkurss Kur tad tu nu biji?

            Visi Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas audzēkņi saņēma godalgotas vietas:

                        Artūrs Novikovs                      2. klašu grupā – I vietu

                        Kirils Švičenko                        3. klašu grupā – I vietu

                        Harijs Roziņš                           3. klašu grupā – II vietu

                        Anna Adela Tomčuka               4., 5., 6. klašu grupā – II vietu

                        Kristaps Prancāns                    4., 5., 6. klašu grupā – III vietu

Ansambļu grupā Trio ar skolotāju:

                        Harijam Roziņam un Kirilam Švidčenko                   - I vieta

                        Annai Adelai Tomčukai un Kristapam Prancānam    - II vieta

Paldies skolotājai Dacei Milzerei par ieguldīto darbu!