Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu Valsts konkursa II kārta Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem

Datums: 21.01.2019


18. janvārī LMMDV norisinājās Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu Valsts konkursa II kārta Pūšaminstrumentu spēlē! 
Sveicam skolas audzēkņus un skolotājus ar panākumiem:
saksofona spēles audzēkņus Mārtiņu Volkovu, Vladimiru Golovaču un skolotāju Agri Bušu ar divām II vietām;
trompetes spēles audzēkni Edgaru Mēteru un skolotāju Vilni Mellumu ar III vietu;
flautas spēles audzēkni Annu Bacunovu un skolotāju Baibu Kokinu ar I vietu.

Liels paldies mūsu koncertmeistarei Inesei Krūmiņai!

Debug ON!