Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


Lauvu klubs sveic skolu 60 gadu jubilejā

Datums: 02.07.2021


1.jūlijā skolu 60 gadu dzimšanas dienā klātienē sveica Lauvu kluba pieci pārstāvji. Lauvu klubs jau trīs gadus tur rūpi par skolu un interesējas par audzēkņu panākumiem un vajadzībām. Viņu dāvinātas skolā dzīvo ģitāras, tāfele. Šogad draugi dāvināja skoliņai Jāņa Eltermaņa gleznu. Īpašu noskaņu piešķīra mākslinieka meitas Lienes Eltermanes klātbūtne. Audzēkņi bagātināja tikšanos ar muzikālu sniegumu. Marijas Barčenkovas atskaņotais Šopēns plūda no klases pa atvērtu logu līdz viesiem. Kirils Švidčenko priecēja visus ar savu izpildījumu. Paldies visiem!