Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


Lepojamies!

Datums: 13.03.2023


Liels prieks par klavierspēles audzēkņiem, kuri piedalījās Šauļos veidotajā jauno pianistu festivālā.

Marija Barčenkova saņēma nomināciju par sirsnīgu, patiesu muzicēšanu, savukārt Vladimirs Djomins - par oriģinālu interpretāciju.

 

Paldies ped. Aigai Tiltiņai un Verai Oņiščenko par ieguldīto darbu.

 Jauno pianistu festivāls Šauļos