Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


Mēs mazajiem

Datums: 13.12.2017


Turpinām projekta “Mēs mazajiem” realizēšanu. Novembra beigās bijām ciemos pie draugiem pirmsskolas izglītības iestādēs “Liesmiņa”, “Delfīns”, “Pienenīte” un “Stārķis”. Prieks bija gan mazajiem klausītājiem, gan jaunajiem mūziķiem.