Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


Mūsu absolventes Daigas Koroļonokas ceļš mūzikā

Datums: 25.08.2020


      Mans vārds ir Daiga Koroļonoka un jau 19 gadus Liepāju varu saukt par mājām. Liepājas 2. mūzikas skola radīja manī interesi par mūziku jau no 5 gadu vecuma – mani uzrunāja vijoļspēle. Vijoles apgūšana vairāku gadus man bija brīvā laika pavadīšana, līdz skola papildināja apgūstamo instrumentu klāstu ar jaunām iespējām, tai skaitā arī flautas spēli. Instruments mani uzrunāja tembra un virtuozitātes dēļ tik ļoti, ka jauno mācību gadu uzsāku jau citā nodaļā. Pirmos gadus flautas spēlesi apguvu pie skolotājas Anitas Barlotes un Agneses Bušas.

      Padziļinātāku interesi par muzikālo izglītību arī pēc bērnu skolas manī iedvesa pēdējo gadu pedagoģe Baiba Kokina. Viņa spēja manī radīt nebeidzamu motivāciju un interesi par to, cik dažāda var būt flautas spēle un tās iespējas kopumā. Protams, arī konkursi un koncerti manī radīja gandarījumu par padarīto. Bērnu skolas izlaiduma gadā sapratu, ka vēlos turpināt savu profesionālu izglītību. Ar skolotājas palīdzību iepazinos ar savu vidusskolas pedagogu Reini Lapu. Ar abu pedagogu ieguldīto darbu veiksmīgi iestājos Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā un šogad uzsākšu mācības jau 4. kursā.

     Es noteikti ieteiktu LMMDV kā turpmākās profesionālās izglītības opciju katram, kurš saprot un apzinās savus sapņus un mērķus. Skolā ir fantastiski atsaucīgs pedagogu sastāvs kā profesionālajos, tā arī vispārizglītojošajos mācību priekšmetos. LMMDV ‘'iet līdzi laikam’', jo esam aprīkoti ar jaunākajām tehnoloģijām un iespējām, kā piemēram, skaņu ierakstu studiju. Protams, primāro skolas vidi veido tās audzēkņi, kuri šajā skolā ir ārkārtīgi dažādi un spilgti. Tā kā mācību iestādē pavadu lielāko daļu savas dienas laika, man ir svarīgi, lai es tur justos kā mājās, un tas ir tieši tas, ko LMMDV man spēj sniegt. Kaut arī dzīve mūs aizved visdažādākajos virzienos, vienmēr ir svarīgi atcerēties, ar ko Tu sācies. Liepājas 2. mūzikas skola ir mans sākums, mans pirmais posms.

    Mūsu skolas absolvente Daiga Koroļonoka
Debug ON!