Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


Paldies pedagogiem un ģimenēm par ieguldīto darbu!

Datums: 05.02.2020


Dalībnieki, kuri piedalījās Valsts konkursā ģitārspēlē un akordeona spēlē 2. kārtā tika pulcināti skolā 30. janvāra vakarā, lai pateiktos ģimenēm un, protams, skoltājiem par milzīgo ieguldīto darbu! Skolas Rotaļu istabas auklīte Samanta Kaire bija sarūpējusi skaistas pārsteiguma balvas skolas vārdā gan audzēkņiem, gan ģimenēm, gan pedagogiem. Tikšanās norisinājās ļoti sirsnīgā gaisotnē, kā arī tika pārrunāts darāmais turpmākajam darba cēlienam.

Debug ON!