Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


Prieks par absolventiem, kuri turpina iesākto ceļu mūzikā!

Datums: 18.07.2022


Liels prieks par mūsu skolas ģitārspēles absolventiem Hariju Roziņu un Kirilu Švidčenko, kā arī akordeona spēles absolventu Denisu Liekni. Deniss un Harijs ir veiksmīgi iestājušies Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā (LMMDV). Savukārt Kirils Švidčenko ir uzņemts Klaipēdas konservatorijā, lai gan nav beidzis mūzikas vidusskolu.

Lielu paldies sakām ped. Dacei Milzerei un Leonardam Domicevičam par audzēņu sagatavošanu, lai viņi varētu turpināt savu ceļu mūzikā!