Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


Sadraudzības koncerts Grobiņas mūzikas un mākslas skolā ,, Pasaka par dabu un dzīvu radību"

Datums: 13.03.2019


28.februārī Grobiņas mūzikas un mākslas skola aicināja apkārtnes mūzikas skolu audzēkņus uz jauku pasākumu. Sadraudzības koncerts ,, Pasaka par dabu un dzīvu radību" pulcināja daudzus jauniešus un pedagogus. Arī mūsu skolas bērni dalījās muzicēšanas priekā un mācījās sadarboties ar vienaudžiem. Grobiņas kolēģi, kā allaž, bija parūpējušies par izglītojošu lekciju-meistarklasi. Profesore komponiste Selga Mence strādāja ar jaunajiem mūziķiem, neliedza padomu kompozīcijā un radošā darbā vispār. Tikšnās ar lielām personībām vienmēr ir nozīmīga.
Mūsu skolu pārstāvēja flautistu duets Daniela Lyubenko un Anna Bacunova. Pianiste Milana Fjodorova, kura spēlē gan flautu, gan apguvusi klavierspēli, iejutās koncertmeistares lomā. Meitenes koncertam sagatavoja skolotāja Baiba Kokina.
Skatītāju simpātiju un žūrijas simpātiju balvu iemantoja mūsu ģitārists Kirils švidčenko. Viņa pedagogs Dace Milzere.

Debug ON!