Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


Sadraudzības koncerts Rojā

Datums: 25.03.2023


“Satikšanās mūzikā” – tik skaists notikums 2023.gada 23.martā saveda kopā 17 Liepājas 2. mūzikas skolas audzēkņus un pedagogus ar rojeniekiem, gan Rojas Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņiem un pedagogiem, gan Rojas iedzīvotājiem – mūsu kopējā koncerta klausītājiem.

Šķiet, ka pastāstīt jāsāk tieši ar mūsu jauniegūtajiem draugiem, kuru uzaicinājumam pateicoties, varējām iepazīt jauko pilsētiņu Roju, nelielo mūzikas skoliņu, kultūras centru un priežu audzi starp daudzdzīvokļu mājām, kur vienas dzīvokļu mājas puspagraba stāvā mitinās arī skolas mākslas nodaļa – pedagogi un audzēkņi, un kur mēs tikām cienāti ar brīnišķīgu kliņģeri, pīrādziņiem, kūkām un dzērieniem.

Rojenieki ir izcili stāstnieki un ļoti atvērti draudzībai. Aija Kaļiņičenko, Rojas Mūzikas un Mākslas skolas direktores vietniece, aicināja sajust, ka mēs esam atbraukuši, atvedot līdzi Baltijas jūru, un nu satikšanās mūzikā ir gan Baltijas jūrai ar Rīgas jūras līci, gan divtik lieliem jūras vējiem no abām pusēm, gan visiem klātesošajiem, izliekot savas sirsniņas kā uz delnas. Mājinieki muzicēja jaunāko un vecāko klašu korī, ansambļos apvienojoties kora klasei un apvienojoties flautistiem, apvienojoties pedagogiem lieliskā kolektīvā, kas jau ieraksta savus izpildījumus. Protams, uz skatuves kāpa arī Rojas MMS audzēkņi solisti, kas piedalījušies nozīmīgos reģiona un valsts konkursos ar labiem un atzīstamiem rezultātiem. Stāstnieki vaicāja klausītājiem, un mēs visi kopā saskaitījām, cik mums no Liepājas ar viņiem daudz kopīgā – nelielās skolas telpas, līdzīgi apjomi mūsu audzēkņiem un pedagogu kolektīvam, jūra un vēji, panākumi, ar ko lepojamies, pat līdzīgi un sakrītoši ar skaitli četri koncerta programmā savienojās instrumentu apvienības un jaunieši.

Piedzīvojām lielu pārsteigumu – mākslas skolas pedagoģes Līgas Reines-Smilgaines gleznotu mūsu Karostas skoliņas ainavportretu mums pasniedza un savas ilgas braukt pie mums ciemos, cik drīz vien iespējams, izteica Rojas MMS direktore Baiba Beraģe.

Skaistais ir vienkāršībā, patiesā inteliģencē un no jauna atrastā atklāsmē, ka mūzika ir mūsu dzīve - tā varētu teikt katrs no mums, kas no Liepājas 2.Mūzikas skolas bijām lepni pārstāvēt skolu Rojā. Koncerta programmas daļas no Liepājas vadītāja, stīgu instrumentu spēles nodaļas vadītāja un ģitāras spēles pedagoģe Dace Milzere spēja klausītājus ievest mūsu skolas ģimeniskajā gaisotnē. Ja kādam tā neliekas, tad varbūt viņam nebija iznākusi vietiņa mūsu autobusā. Visi lepojāmies ar savu audzēkņu sasniegumiem un sniegumu koncertā- Ivana Semjonova un Gustava Gravāna (pedagogs Vilnis Mellums) pierādījumus par nesen pelnītām godalgām konkursā “Baltu putni” Saldū, Jēkaba Gāliņa (pedagogs Uva Kalniņa), Toma Kristofera Tamsona (pedagogs Irina Jakovļeva) un Toma Rolava (pedagogs Leonards Domicēvičs) artistiskos priekšnesumus, Sofijas Kortikovas (pedagogs Daiga Loceniece) pelnīti augsti novērtēto spēli Valsts konkursa II kārtā, Annas Bacunovas (pedagogs Kristīne Varažinska) uzvaru Kurzemes, Zemgales, Žemaitijas un Mazās Lietuvas mūzikas skolu pūšaminstrumentu audzēkņu konkursā un iepriekšējos panākumus Latvijas un starptautiskā līmenī.  Klavierduetu Mariju Barčenkovu un Vladimiru Djominu (pedagogs Vera Oņiščenko), kas izcili parādījuši sevi gan kā solisti, gan kā duets, gūstot daudz godalgotu vietu konkursos, rojenieki vairākkārt aicināja noteikti braukt un piedalīties Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkursā “Rojas ritmi” 21.aprīlī, prognozējot viņiem konkursā tikpat spilgtu uzstāšanos kā šī vakara koncertā un augstus rezultātus. Liels atbalsts visiem audzēkņiem bija Liepājas 2.Mūzikas skolas klavierspēles pedagoģe un koncertmeistare Inese Krūmiņa.           

Ne mūs pašus, ne Rojas Kultūras centrā sanākušos un ļoti atsaucīgos klausītājus neatstāja vienaldzīgus mūsu skolas absolvents Kirils Švidčenko (pedagogs Dace Milzere), tagad Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas Klaipēdas fakultātes students ģitārspēlē, liekot saviem pirkstiņiem runāt, atklājot savu dvēseli un lūdzot visus sastingt un aizdomāties.

Paldies pedagogiem, kas visu ceļu rūpējās par audzēkņiem un paldies arī visiem braucienu ne klātbūtnē piedzīvojušiem kolēģiem, kas kaldināja mūsu labo pašizjūtu braucienā.

 

Liepājas 2.Mūzikas skolas klavierspēles skolotāja, koncertmeistare Ilva Liepiņa

 Sadraudzības koncerts Rojā