Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


Stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu konkurss "Sol-re-la-mi"

Datums: 15.04.2019


3.aprīlī Saldus mūzikas skolā konkursā vijoles un čella programmu audzēkņiem skolotājas Daigas Locenieces audzēkne Sofija Kortikova ieguva 3.vietu. Tā bija meitenes pirmā konkursa pieredze. Koncertmeistare Ramona Kulpe atbalstīja mazo mūziķi un priecājās līdz ar skolotāju par veiksmīgu uzstāšanos. Sofija konkurēja ar 14 citu skolu audzēkņiem no dažādām Latvijas vietām.
Savukārt, jau konkursos pieredzējusī skolotājas Martas Rozentāles audzēknē Poļina Hļebņikova ieguva 1.vietu. Viņas koncertmeistare Inese Krūmiņa. 
Liels paldies visiem pedagogiem par lielo atdevi un sirdsdegsmi!
Aiga Tiltiņa

Debug ON!