Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


VI akordeona mūzikas svētki Madlienā

Datums: 15.01.2019


2018. gada 24. novembrī Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā notika Profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle VI mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkurss. Madlienas Mūzikas un mākslas skola to rīko reizi divos gados, un šogad 24. novembrī tas norisinājās sesto reizi, pulcējot 21 kolektīvu – 52 dalībniekus un 27 pedagogus no 16 Latvijas mūzikas skolām. Šis gads bija īpašs, jo konkurss noritēja Latvijas simtgades zīmē. Ansambļi tika īpaši mudināti repertuārā izvēlēties kādu latviešu komponista darbu vai tautas dziesmas apdari.

Konkursu vērtēja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docents, Jāz. Mediņa Mūzikas vidusskolas pedagogs Jurijs Rižovs, Jāz. Mediņa Mūzikas vidusskolas un Limbažu Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe Natālija Meļņikoviča un K. Kažociņa un Skrīveru Mūzikas un mākslas skolu skolotāja Marita Karpa.

Konkursā piedalījās arī mūsu skolas kameransamblis - Toms Rolavs, Pāvels Noviks, Toms Kristofers Tamsons, Anna Sušinceva. Kameransamblis ieguva 3. vietu.

Apsveicam!

Paldies skolotājiem Leonardam  Domicevičam, Irinai Jakovļevai un Vera Oņiščenko par ieguldīto darbu!

Debug ON!