Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola


XIV Kurzemes un Žemaitijas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu konkurss.

Datums: 13.03.2019


5. un 6. martā Saldus mūzikas un mākslas skolā norisinājās XIV Kurzemes un Žemaitijas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu konkurss. 
Sveicam un priecājamies par mūsu audzēkņu sasniegumiem:

Flautas spēles audzēknes:
Anna Bacunova - 1. vieta;
Milana Fjodorova - 1. vieta;

Saksofona spēles audzēknis:
Vladimirs Golovačs - Atzinība

Trompetes spēles audzēkņi:
Edgars Mēters - 2. vieta
Tomass Kristofers Tamsons - 2. vieta
Dāvis Grīslis - 3. vieta

Liels paldies lieliskajai koncertmeistarei Simonai Sunepai.

Debug ON!