Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

14. septembra koncerts