Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

18.10.2019 Koncerts Sonorai