Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Ansambļu konkurss Valkā