Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

"Baltu putni 2023"