Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Dāvinājums skolai 2021. gada janvāris