Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Draudzības koncerts ar Grobiņas mūzikas un mākslas skolu