Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Ģitāristu Ziemassvētku sadraudzības koncerts Rīgā (11.12.2019)