Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Karostas festivāls 2022