Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Koncerts Karostas cietumā 28.08.2021