Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Koncerts Karostas sociālajā namā 14.12.2022