Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Koncerts "Manai zemītei" (2019.gada 13. novembris)