Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Koncerts PII "Pienenīte" 2022