Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Lejaskurzemes novadu jauno pianistu festivāls "Melns ar baltu satikās..." 2023