Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

LMMDV un 2. mūzikas skolas akordeona spēles audzēkņu sadraudzības koncerts (26.04.2023)