Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Mūsu skolas absolvente Daiga Koroļonoka