Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Viesošanās pirmsskolas izglītības iestādē "Pienenīte" (2019. gada 12.novembris)