Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Poļina Hļebņikova