Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Radoša pēcpusdiena un meistarklases flautas spēlē 2022