Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Sadraudzības koncerts Rojā