Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Starptautiskais Noras Novikas klavieru ansambļu konkurss Mārupē 2023