Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Starptautiskais Noras Novikas mazās kamermūzikas konkurss