Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Valsts konkursa 2.kārta akordeona spēlē un ģitārspēlē 22.01.2020