Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Viesošanās pirmskolas izglītības iestādē "Stārķis" (2019. gada 6. novembris)