Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Viesošanās pirmsskolas izglītības iestādē (2019. gada 7. novembris)