Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Vispārējo klavieru audzēkņu koncerts 25.04.2023